INSCHRIJVING KIP AAN HET SPIT

Met onderstaand formulier kun je je inschrijven voor de Kip aan het spit maaltijd die voorafgaat aan de Powertoolrace.

Volwassenen betalen €15, kinderen onder 12 jaar betalen €7.

De inschrijving is pas geldig na storting van het juiste bedrag op de rekening van de LG Bikschote  BE36 7380 1454 6281 met vermelding van naam en het aantal eters (volwassenen en kinderen)

met vermeldio

Pas nadat je de bevestigings e-mail ontvangen hebt, ben je effectief ingeschreven.

Voor bijkomende vragen, graag een e-mail sturen naar ekpowertoolracing@gmail.com

Ingeschreven voor de Kip aan het Spit, na betaling en na ontvangst bevestigingse-mail.