HET REGLEMENT

De Racewagen

 • Handgereedschap is een machine die bedoeld is, om in de hand gehouden, bediend te worden door één persoon. Stationaire machines die door meer dan één persoon bediend worden, zijn geen handgereedschap. Voorbeelden van handgereedschap zijn haakse slijpers, boormachines, schuurmachines, boorhamers, …

 • Er mogen maximaal 2 stuks elektrisch handgereedschap in je racemachine verwerkt worden

 • De racemachine mag maximaal 1 meter lang zijn.

 • Het is aangewezen de breedte te beperken tot 30cm. De racemachine moet tussen de baan passen, deze is 30,5 cm breed.

 • Voertuigen met aandrijving op de opstaande zijkanten van de baan vallen in aparte reeks (deze reeks gaat enkel door indien er meer dan 4 teams zijn)

 • Verspanende apparaten zijn toegelaten (zoals zaagbladen) maar moeten steeds door de jury goedgekeurd worden om grote schade aan de baan te vermijden.

 • De racemachine moet op elektriciteit aangedreven zijn en dus niet op brandstof.

 • De motoren moeten in oorspronkelijke vorm, met originele voeding gebruikt worden.

 • Op afstand bediende wagentjes zijn niet toegelaten

 • De racemachine mag geen licht ontvlambare materialen bevatten

 • De gehele bekabeling moet elektrisch veilig aangesloten zijn

 • De racemachines worden voor start van de wedstrijd gekeurd op veiligheid. De organisatie kan een racer altijd om veiligheidsredenen uitsluiten van de wedstrijd

 • Enkel machines die via 230V kabel met stekker en de voorziene dodemansknop bestuurd kunnen worden zijn toegelaten

 • De lengte van elektrische kabel bevestigd aan het elektrisch handgereedschap moet beperkt worden tot maximaal 10 cm.ten.

Competitie

 • Racemachines treden steeds per twee in competitie met elkaar

 • De machine die het snelst de 25 meter aflegt is de winnaar

 • Als geen van de machines de finish haalt, dan wint de machine die de langste afstand aflegt.

 • De verliezer krijgt steeds nog een herkansing. Iedere deelnemer mag minstens 2 keer aantreden.

 • Het is niet toegelaten om tijdens de wedstrijd aan je racer of op de baan te komen

 • Deelname en bezoek aan de races zijn geheel op eigen risico

Racebaan

 • De racebaan is opgebouwd uit spaanplaat. De baan is 30.5 cm breed en  de opstaande randen zijn 11 cm hoog. De totale lengte van de racebaan is 25 meter.

 • De baan bestaat uit 2 naast elkaar geplaatste racetracks. Aan het einde is een uitloopstrook en strobalen om de racers op te vangen

 • De organisatie voorziet 230V op een 10A zekering voor elk voertuig op een 30 meter lange verlengkabel. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van deze kabel voor de wedstrijd. Het gebruik van haspels of kabelgeleiders is niet toegelaten.

 • De stroom wordt bediend via een dodemansknop door de deelnemer zelf. Als je de knop loslaat valt de stroom weg.